Trainingsmethode

Opvoed- en trainingsmethoden

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en zo is het met opvoeden en trainen van honden ook.
Wij hebben er bewust voor gekozen om uitsluitend te werken met positieve methoden, zonder fysieke correcties en dwang.
Dit betekent niet dat de hond alles mag! U geeft wel degelijk grenzen aan en leert hoe u minder gewenst gedrag kunt ombuigen naar gewenst gedrag.

Iedere hond is uniek, heeft erfelijk bepaald gedrag, een eigen karakter en gedragingen die zijn ontstaan door ervaringen.
Dit maakt dat honden verschillend reageren op eenzelfde situatie. De eerste reactie van de hond zal niet altijd gedrag zijn dat u wenst, maar wij kunnen hem zijn gedrag niet kwalijk nemen.
Wél kunnen we hem leren om te kiezen voor door ons gewenst gedrag, zonder daarbij geheel voorbij te gaan aan de aard van het beestje!

Wij werken niet met vaste lesplannen, de inhoud wordt mede bepaald door wat u belangrijk vindt in de opvoeding van de hond en gedragingen van de hond die wij waarnemen.
Zo ontstaat samenwerking tussen u en ons en u en uw hond en is een hond opvoeden leuk!